เกียวกับเรา

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและความร่วมมือ

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของCTO:

หลักการทั่วไป:

1. China Express(Thailand)co.ltd เชื่อย่อว่าCTO เป็นบริษัทรักษาการแทนอย่างเดียวอยู่ทั่วประเทศไทย มีการปฏบัตที่ให้สิทธิบริหาร สิทธิรายรับ สิทธิใช้ ฯลฯ ใครๆที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร CTO ก็ต้องได้รับมอบอำนาจจาก CTO

2. ฝ่ายเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต้องบริการอยู่เขตที่กำหนด

3. ฝ่ายเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต้องชำระค่าใช้จ่ายและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนบริหาร ถ้าไม่บรรลุเงื่อนไขหรือจ่ายไม่พอ ก็เรียกว่าหมดประสิทธิภาพ

4. CTOกับร้านแฟนไชส์ทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายที่อิสระ สิทธิและหน้าที่ที่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายนั้นจะได้ใช้สิทธิ์และรับผิดชอบส่วนที่ของตัวเอง ร้านแฟรนไชส์บริหารที่เป็นอิสระ การจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อประเทศและชำระภาษีตามกฏหมาย

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของCTO:

China Express(Thailand)co.ltd เชื่อย่อว่าCTO เป็นบริษัทสอดคล้องกับข้อความร่วมมือของCTO พันธมิตรCTOต้องการยอมรับการจัดการแบบครบวงจรจากศูนย์กลางบริการ และมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน การลงทุนอิสระ ความร่วมมือทางธุรกิจกำไรและขาดทุน

หลักการเข้าร่วม

ปฏิบัติตามกฎกับข้อบังคับและดำเนินการตามกฎหมาย นิติบุคคลต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและมีความสามารถในการดำเนินงาน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพในการบริการจัดส่งสินค้า หรือมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานของไปรษณีย์

มีพนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจและการพัฒนาของบริษัท รวมถึงผู้จัดการพนักงาน  พนักงานขายบริการลูกค้าและผู้จัดการคลังสินค้า ฯลฯ

มีพื้นที่การดำเนินงานถาวรที่พัฒนาธุรกิจจ่ายค่าธรรมเนียมการก่อสร้างเครือข่ายที่เหมาะสม ค่าธรรมเนียมการใช้ตราสินค้า CTO และความเสี่ยงการจำนองและมีกองทุนสภาพคล่องที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการธุรกิจ

การแบ่งพันธมิตรเข้าร่วมของCTOตามระดับเมืองระดับจังหวัดเมืองระดับภูมิภาคและระดับเขต ค่าแฟรนไชส์เก็บตามระดับหมวดหมู่มาตรฐาน รวมกับสำนักงานและเอกสาร คลังสินค้าโอน เป็นต้น  พื้นที่ใช้สอยของพนักงานและพื้นที่สำนักงานจะต้องแยกจากกัน

มีวิธีการขนส่งที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บการส่งและการถ่ายโอน

สามารถประสานงานการทำงานของรัฐอย่างถูกต้อง รับรองว่าการถ่ายโอนและการจัดส่งสินค้าปลอดภัยในเขตเข้าร่วม

กระบวนการเข้าร่วม

ส่งใบสมัครทางการ บริษัทบริการด่วนบริษัทองค์กรหรือบุคคลที่สอดคล้องกับหลักการเข้าร่วม หรือบริษัทที่มีทุนและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการจัดส่งสินค้า ทั้งสามารถส่งใบสมัครทางการไปยังสำนักงานใหญ่ของCTO เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายจีน หลังจากการตรวจสอบและอนุมัติของศูนย์การจัดการ และเงื่อนไขของผู้สมัครในเขตปฏิบัติการสอดคล้องกับข้อมูลเรา ผู้จัดการเราจะส่งข้อมูลรายละเอียดให้ หลังจากถึงฉันทามติในหนึ่งสัปดาห์ โทรศัพท์เราคือ 0066-020-160-888

เซ็นชื่อ

ศูนย์การจัดการเครือข่ายในนามของบริษัทCTOจีนลงนามสัญญาแฟรนไชส์เครือข่ายด่วนและเงื่อนไขเพิ่มเติม ตราประทับพิเศษของสัญญาจะมีผลบังคับใช้ทันที พันธมิตรของCTOจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก จำกัดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์เครือข่ายด่วนและเงื่อนไขเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้าตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการ