เกียวกับเรา

แนะนำบริษัท

ประวัติเบื้องต้นของบริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด  

        นับตั้งแต่ปี 2017 บริษัท ZTO EXPRESS ศูนย์ควบคุมบการขนส่งยูนนานได้มีมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ “One Belt One Road” จึงได้จัดตั้งบริษัท ZTO EXPRESS ขึ้นในประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศไทยตามลำดับ

        บริษัท ZTO EXPRESS (THAILAND) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562 โดยทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมีนาย เหยียนจุน เซี่ยง (YANJUN XIANG) เป็นตัวแทนทางด้านกฎหมาย ขอบเขตธุรกิจ: E-Commerce และการขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท ZTO EXPRESS (THAILAND)จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายเส้นทางสีเขียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยเราตั้งใจจะพัฒนาบริการให้ได้คุณภาพ พร้อมทั้งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทุกเขตในประเทศ และกลายเป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ของไทยภายในปี 2020