แนะนำผลิตภัณฑ์

บริการส่งด่วนภายในประเทศ

        บริษัท ZTO EXPRESS (THAILAND) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562 โดยทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมีนาย เหยียนจุน เซี่ยง (YANJUN XIANG) เป็นตัวแทนทางด้านกฎหมาย ขอบเขตธุรกิจ: E-Commerce และการขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท ZTO EXPRESS (THAILAND)จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายเส้นทางสีเขียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยเราตั้งใจจะพัฒนาบริการให้ได้คุณภาพ พร้อมทั้งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทุกเขตในประเทศ และกลายเป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ของไทยภายในปี 2020