เกียวกับเรา

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการตรวจสอบสิงค้า

       1.สามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์

       2.สามารถตรวจสอบทางสาธารณะWeChat

       3.สามารถตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ต http://intl.zt-express.com/th-tha

เวลาตรวจสอบสินค้าให้กำหนดได้

       คณะสินค้าขึ้นฝั่งและบันทึกข้อมูลเสร็จจะได้ตรวจในครึ่งปี