สอบถามเรื่องภาษี ( สำหรับการอ้างอิง )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผลิตภัณฑ์และลายละเอียดสินค้า ตำแหน่ง ราคารวมภาษีแล้ว ( RMB:หยวน ) อัตราภาษี
{{ item.TaxNumber }} {{ item.ProductName }} {{ item.Unit }} {{ item.TheCustomsValue }} {{ item.Rate }}
  • {{ page }}
{{ currentPage }}/{{ totalPage }}

หมายเหตุ :ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น