รายการสินค้าของเรา

การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างมาเลเซีย-ไทย

บริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จำกัดได้ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียเป็นพันธมิตรที่มีคุณภาพสูงเพื่อเปิดการขนส่งข้ามพหรมแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย

ค้นหา : อื่นๆ+

ไทย-มาเลเซีย มีการขนส่งโดยทางบกและทางอากาศ

CTO(Thailand) กับประเทศมาเลเซียเป็นคู่ค้าที่มีคุณภาพสูง ไทยกับมาเลเซียได้เปิดเส้นทางการส่งสินค้าข้ามพหรมแดนทางอากาศ

ค้นหา : อื่นๆ+

ไทย-จีน มีการขนส่งระหว่าง ทางอากาศและทางเรือ

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ZTO ขึ้นมา ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านระบบการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน เพื่อยืนหยัดในความโปร่งใส

ค้นหา : อื่นๆ+

จีน-ไทย มีการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

นับตั้งแต่ บริษัทไชน่าเอ็กเพรส ก่อตั้งมาได้ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

ค้นหา : อื่นๆ+

 • คลังสินค้าต่างประเทศ

  บริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จำกัด จัดตั้งคลังสินค้าเพื่อรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้มีคุณภาพและการบริการที่มั่นคงทั้งนี้ยังประหยัดเวลาในการขนส่งอย่างมาก ทางบริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จำกัด ยินดีต้องรับพ่อค้าออนไลน์ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

  ค้นหารายละเอียด

 • แผนกนำเข้า-ส่งออก

  บริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จำกัด ได้ครอบคลุมการนำเข้าและส่งออกของไทย จีน มาเลเซียและประเทศอื่นๆ ด้วยเครือข่ายการจัดส่งขนาดใหญ่ในประเทศ ทรัพยากรจัดการจำหน่ายส่งของอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพันธมิตร คุณภาพสูง ความสบายใจ มั่งใจได้ถึงการ บริการ

  ค้นหารายละเอียด

 • สายต่างประเทศ

  บริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จำกัด ได้เปิดเส้นทางส่งออกและนำเข้า ระหว่าง ไทย-จีน จีน-ไทย และ ไทย-มาเลเซีย คลังสินค้าต่างประเทศ ในขนาดเดียวกันทางเรากำลังเจรจาความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย/โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของกลุ่มไปรษณีย์ต่างๆบริษัท ไชน่า เอ็กซ์เพรส ผลักดันแนวคิดและส่งเสริมการควบคุมตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ค้นหารายละเอียด