About Us

Join in and CooperateZTO: Express Thailand

 บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์) จำกัด (หรือ แซด ที โอ ไทยแลนด์)  ก่อตั้งเมื่อปี 2019 เดือนเมษายน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทขนส่งที่มีบริการขนส่งพัสดุภายในประเทศและต่างประเทศร่วมอยู่ในที่เดียว 


IMG_258

 ณ ตอนนี้สาขาประเทศไทย เราได้ตั้งศูนย์คักแยกพัสดุไว้ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสาขาพร้อมให้บริการมากกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 64 จังหวัด เส้นทางการขนส่ง 22 สาย และมีรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่มากกว่า 100 คัน พร้อมด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญกว่า 400 คนพร้อมให้บริการ ทั้งรับพัสดุ ขนส่ง  คัดแยกและนำจ่ายอย่างมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและมีการจัดการระบบที่สมบูรณ์


IMG_259

 

   นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์) จำกัด  ยังคงยึดมั่น"ในการที่จะเป็นที่หนึ่งในด้านการให้บริการขนส่งอย่างครบวงจร" โดยวางแผนและพัฒนาเพื่อให้ถึงเป้าหมาย หลอมรวมให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย เพิ่มพูนธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและแนะนำผู้ร่วมแฟรนไชส์  หากท่านยอมรับและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์กับเรา สิ่งที่เราจะนำเสนอให้ท่านมีดั่งนี้:


01ดูแลช่วยเหลือด้านนโยบาย

ดูแลช่วยเหลือสาขาร่วมแฟรนไชส์ทั้งในด้านการปฏิบัติและการบริหารจัดการครบวงจรของสาขาในระยะยาวสาขาร่วมแฟรนไชส์สามารถดำเนินกิจการพร้อมด้วยเรียนรู้งานควบคู่ไปด้วยกัน

   

02 การสนับสนุนระบบการจัดการ

มีระบบการจัดการที่สมบูรณ์ แบ่งเขตการดำเนินกิจการชัดเจน เพื่อให้ผู้ร่วมแฟรนไชส์สามารถดำเนินกิจการได้มั่นคง


03 สนับสนุนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

เสนอเครือข่ายด้านการขนส่ง อุปกรณ์ และระบบการดำเนินการให้แก่ผู้ร่วมแฟรนไชส์


04ประสบการณ์ด้านการขนส่ง

มีบริษัท แซด ที โอ ที่มีประสบการณ์การดำเนินกิจการกว่า 20 ปี คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง 

และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งเพื่อให้ผู้ร่วมแฟรนไชส์สามารถเข้าใจและเข้าถึงระบบการดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์


สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมแฟรนไชส์

 ค่าแฟรนไชส์ เงินค่ามัดจำที่ต่ำ

   ระบบดำเนินการและการอบรม

   ค่าเงินอุดหนุนติดตั้งหน้าร้าน

   ฟรีเครื่องแบบพนักงาน